Logo

Deelnemen aan de enquĂȘte kan enkel indien u geselecteerd werd via de toevalssteekproef van het Rijksregister. U ontving dan een uitnodigingsbrief met een uniek token en nummer om u aan te melden bij de online vragenlijst.

We willen graag benadrukken dat de vragenlijst volledig anoniem verloopt. Het unieke token wordt enkel gebruikt om op te volgen wie de vragenlijst reeds invulde, zodat we geen nodeloze herinneringen moeten sturen. Door het gebruik van een anoniem token zorgen we ervoor dat uw antwoorden niet gekoppeld kunnen worden met uw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy vindt u op de pagina 'onderzoeksmethode'.

Zonder het token en het nummer kan u niet deelnemen aan de studie!

Klik hier om rechtstreeks naar de vragenlijst te gaan