Logo

De eerste grootschalige studie naar amateurkunsten in Vlaanderen werd in 2008 uitgevoerd door de UGent (vakgroep Sociologie), in opdracht van het Forum voor Amateurkunsten. De resultaten werden gebundeld in het boek 'Amateurkunsten in beeld gebracht' dat gratis gedownload kan worden (PDF).

Meer informatie over de studie van 2008 vind je hier.