Logo

Voor wie?

De studie richt zich op Nederlandstalige personen vanaf 14 jaar, woonachtig in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk gewest. Omdat we zowel mensen willen bereiken die met een creatieve hobby bezig zijn, als mensen die er niet mee bezig zijn, worden de respondenten op twee manieren verzameld:

  1. In een eerste fase werden personen gecontacteerd via de ledenbestanden van negen amateurkunstenorganisaties (Breedbeeld, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerkt, Muziekmozaïek, Opendoek, Poppunt en Vlamo).
  2. In een tweede fase wordt een toevalssteekproef getrokken uit het Belgische Rijksregister en worden zo nog eens 5000 willekeurig geselecteerde Vlamingen uitgenodigd om aan de studie deel te nemen.

Privacy

Om een maximale bescherming van de persoonlijke levenssfeer te vrijwaren wordt het verzenden van de contactbrief, het enquêteformulier en de eventuele herinneringsbrief overgelaten aan de diensten van het Rijksregister. Omdat de diensten van het Rijksregister geen toegang hebben tot de ingevulde antwoorden van de enquête, en omdat de onderzoekers van de UGent geen toegang hebben tot de persoonsgegevens (voornaam, naam) uit het Rijksregister, kan niemand de ingevulde antwoorden linken aan identificeerbare persoonsgegevens.

Voor de opvolging van de respons wordt aan het Rijksregister wel gevraagd om het geslacht, de leeftijd en de postcode van de respondent te koppelen aan een unieke code. Zo kan gecontroleerd worden of de enquête werkelijk is ingevuld door de persoon uit de steekproef (geslacht, postcode en leeftijd worden ook in de enquête gevraagd).

Bij het publiceren van de resultaten van het onderzoek worden uiteraard ook nooit individuele resultaten gepubliceerd: de resultaten worden in tabellen gegoten en op geagregeerd niveau samengevat.

Klik hier om naar onze volledige privacyverklaring te gaan.